Friday, 25/09/2020 - 15:54|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vũ Thắng

Một số hình ảnh kiểm tra thân nhiệt học sinh trước cổng trường

Một số hình ảnh kiểm tra thân nhiệt học sinh trước cổng trường

Một số hình ảnh kiểm tra thân nhiệt học sinh trước cổng trường


Tác giả: Nguyễn Văn Thuận