Thứ năm, 24/09/2020 - 08:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Vũ Thắng
Stt Số hiệu Tên văn bản Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tải về
1 5 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 5 Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo 01/01/1970
2 Số: 3281/BGDĐT-KHTC V/v: Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới Số: 3281/BGDĐT-KHTC V/v: Chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 01/01/1970
3 Quyet-dinh-628-qd-ttg-2020-ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-51-kl-tw-cua-ban-bi-thu Quyet-dinh-628-qd-ttg-2020-ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-51-kl-tw-cua-ban-bi-thu 01/01/1970
4 Chỉ thị 20/CT-TTg 2020 của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 Chỉ thị 20/CT-TTg 2020 của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 01/01/1970
5 cong-van-1595-bgddt-ngcbqlgd-danh-gia-theo-chuan-va-boi-duong-thuong-xuyen-giao-vien cong-van-1595-bgddt-ngcbqlgd-danh-gia-theo-chuan-va-boi-duong-thuong-xuyen-giao-vien 01/01/1970
6 THÔNG TƯ Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên THÔNG TƯ Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên 01/01/1970
7 Số: 1511/LĐTBXH-BHXH V/v: Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất Số: 1511/LĐTBXH-BHXH V/v: Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 01/01/1970
8 Tai liệu tham khảo 01/01/1970
9 Tài liệu 01/01/1970
10 Van ban xet thang hang 01/01/1970
11 Đề kiểm tra môn Công nghệ 01/01/1970
12 Sáng kiến môn Tin 8 01/01/1970
Tin đọc nhiều
Liên kết website